เข้ากลุ่มติดตามหนังใหม่ง่ายๆ ผ่าน Telegram คลิก


Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ javhee.com

การแนะนำ:

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและต้องการให้คุณรู้สึกสบายใจเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ นี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เรียกว่า ‘ข้อมูล’ หรือ ‘ข้อมูล’ ด้านล่าง) ที่อาจรวบรวมหรือได้มาโดยไซต์นี้ นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่ได้ใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ หรือที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ โปรดสละเวลาอ่าน ‘ข้อกำหนดการใช้งาน’ ของไซต์นี้

– 1. การรวบรวมข้อมูล

การลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์นี้ต้องการเพียงที่อยู่อีเมลและชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลอื่นใดหากคุณไม่ต้องการ

โปรดทราบว่าชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือก ที่อยู่อีเมลที่คุณระบุ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณป้อนอาจทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และอาจแสดงบนเว็บไซต์นี้โดยเจตนา (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน หรือขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าไซต์) หรือโดยไม่ได้ตั้งใจ (ภายหลังจากการกระทำที่ประสบความสำเร็จในการบุกรุกโดยบุคคลที่สาม)

เช่นเดียวกับหลายๆ ไซต์ ผู้ดำเนินการไซต์อาจได้รับข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ และข้อมูลคุกกี้ พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถอนุมานได้จากรายการเหล่านั้น (เช่น ประเทศ ตำแหน่งที่ตั้ง , วันที่และเวลาที่เข้าชม, หน้าที่เยี่ยมชม ฯลฯ)

บันทึกของเซิร์ฟเวอร์และไซต์อาจถูกลบทิ้งในช่วงเวลาปกติ แต่บันทึกในอดีตอาจยังคงอยู่ในการสำรองข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลของไซต์หรือระบบไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์

โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณยอมรับนโยบายของผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาหรือไม่เก็บรักษาบันทึกบันทึก และคุณยอมรับว่านโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่าโฆษณาอาจรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้ (หากเป็นนโยบายของผู้ให้บริการเว็บไซต์ในการแสดงโฆษณา) มีให้ด้านล่างนี้

– 2. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์นี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสิ่งต่อไปนี้:

ก. บริหารจัดการเว็บไซต์และธุรกิจของเรา
ข. ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับคุณ
ค. เปิดใช้งานการใช้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา
ง. ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณที่คุณร้องขอโดยเฉพาะ
จ. ส่งจดหมายข่าวของเราทางอีเมลถึงคุณ หากคุณร้องขอ (คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาหากคุณไม่ต้องการจดหมายข่าวอีกต่อไป)
ฉ. การให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่บุคคลที่สาม (แต่บุคคลที่สามเหล่านั้นจะไม่สามารถระบุผู้ใช้รายบุคคลจากข้อมูลนั้นได้)
ก. การจัดการกับการสอบถามและการร้องเรียนที่ทำโดยหรือเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา
ชม. รักษาเว็บไซต์ของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
ฉัน. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการตรวจสอบข้อความส่วนตัวที่ส่งผ่านบริการส่งข้อความส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา) และการใช้งานอื่น ๆ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เราจะเผยแพร่และใช้ข้อมูลนั้นตามใบอนุญาตที่คุณมอบให้เรา การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถใช้เพื่อจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์

– 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัทประกัน ที่ปรึกษามืออาชีพ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้รับเหมาช่วงของเราตามความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับสมาชิกในกลุ่มบริษัทของเรา (ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขาของเรา บริษัทโฮลดิ้งสูงสุดของเรา และบริษัทในเครือทั้งหมด) ตามความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

จะพยายามป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

ก. หากมีข้อกำหนดที่ขัดแย้งใน ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ นี้
ข. หากได้รับความยินยอมจากคุณ เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมหรือยกเลิกการแบ่งปันข้อมูล
ค. หากบริการที่ให้บนเว็บไซต์ต้องมีการโต้ตอบกับบุคคลที่สามหรือให้บริการโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน
ง. หากภาระผูกพันเกิดขึ้นจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย
จ. หากเว็บไซต์นี้ถูกซื้อโดยบุคคลที่สาม ในกรณีนี้บุคคลที่สามจะสามารถใช้ข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

ในกรณีที่คุณเลือกใช้ลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เหล่านั้น

– 4. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนระหว่างประเทศใดๆ ที่เราดำเนินธุรกิจเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่อไปนี้ซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับที่บังคับใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป: สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราหรือส่งเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราอาจมีให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เราไม่สามารถป้องกันการใช้หรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ผิดโดยผู้อื่นได้

คุณตกลงอย่างชัดแจ้งต่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 4 นี้

– 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะใช้มาตรการป้องกันด้านเทคนิคและองค์กรตามสมควรเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย (ป้องกันด้วยรหัสผ่านและไฟร์วอลล์) ของเรา

ธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเราจะได้รับการคุ้มครองด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส

คุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยโดยธรรมชาติ และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเป็นความลับ เราจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ (ยกเว้นเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเราหรือขอเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณ)

– 6. คุกกี้

เช่นเดียวกับหลายๆ ไซต์ ไซต์นี้ตั้งค่าและใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ เช่น เพื่อจดจำการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ เป็นต้น เราใช้ทั้งคุกกี้เซสชันและคุกกี้ถาวรบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ที่กำหนดโดยไซต์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคเท่านั้น (การจัดเก็บการตั้งค่า การควบคุมการเข้าถึง ฯลฯ) พวกเขาไม่ได้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณหรือเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น ผู้ให้บริการโฆษณาของไซต์ (ถ้ามี) ไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ของไซต์นี้ได้

อย่างไรก็ตาม โฆษณาอาจแสดงบนเว็บไซต์ และหากเป็นเช่นนั้น อาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่ให้บริการโฆษณา คุกกี้ที่ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโฆษณาภายนอกมักจะใช้รหัสที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลหรือไม่ระบุตัวตนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมไซต์ที่แสดงโฆษณาของพวกเขา เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็น แนวทางปฏิบัตินี้เรียกว่า ‘การโฆษณาตามพฤติกรรม’ คุณสามารถเยี่ยมชมไซต์ Network Advertising Initiative ได้อย่างมีประโยชน์ หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามพฤติกรรม และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกของคุณในส่วนนี้

การใช้ไซต์นี้และการอนุญาตให้ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ ถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการไซต์ในการใช้ข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่ในคุกกี้ที่สร้างโดยไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเซสชันของคุณบนไซต์ และเพื่อปรับปรุงการยศาสตร์ของ การเข้าชมของคุณ

โปรดทราบว่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการปิดใช้งานคุกกี้ แม้ว่าคุณจะมีอิสระในการเลือกสิ่งนี้ การบล็อกคุกกี้ทั้งหมดจะส่งผลเสียต่อการใช้งานของเว็บไซต์หลายแห่ง หากคุณบล็อกคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้

– 7. จาวาสคริปต์

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ ไซต์นี้ใช้ JavaScript เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ – เพื่อนำเสนอเนื้อหาแบบไดนามิกที่ปรับและตอบสนองต่อตัวเลือกและการกระทำของคุณ สคริปต์ JavaScript ที่ใช้ในไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และไม่ให้ส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์หรือระบบของคุณอย่างถาวร

การใช้ไซต์นี้และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณให้ยอมรับ JavaScript ถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการไซต์ในการใช้เทคโนโลยี JavaScript (Ajax) เพื่อจัดการเซสชันของคุณบนไซต์ และเพื่อปรับปรุงการยศาสตร์ของการเข้าชมของคุณ

โปรดทราบว่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกในการปิดใช้งาน JavaScript ในเว็บเพจ แม้ว่าคุณจะมีอิสระในการเลือกสิ่งนี้ แต่หน้าเว็บส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เนื้อหาที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน JavaScript เท่านั้น

– 8. การโฆษณา

โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าคุณยอมรับนโยบายของผู้ให้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับการโฆษณา และไม่ว่าจะมีการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือไม่ และคุณยอมรับว่านโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า .

อย่างไรก็ตาม หากคุณเห็นเนื้อหาบนไซต์นี้ที่คุณรู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ดูแลไซต์

– 9. ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้มีอายุ +18 ปีอย่างเคร่งครัด การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถ้าไม่กรุณาออก ผู้ให้บริการอาจไม่อนุญาตให้บุคคลลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์หากพวกเขามีอายุต่ำกว่าที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลที่แสดงระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี

– 10. การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ คุณได้รับเชิญให้ป้อนข้อมูลส่วนตัว หลังจากเข้าสู่ระบบไซต์ คุณจะมีโอกาสแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถทำได้โดยไปที่แผงบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งสามารถให้วิธีในการจัดการหลายด้านของการเป็นสมาชิกของคุณในเว็บไซต์นี้

– 11. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

11.1. การลบบัญชีตามคำขอของคุณ

คุณสามารถขอให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ: โปรดติดต่อผู้ดูแลไซต์เพื่อขอลบบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง

หลังจากการลบบัญชี รายการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบออกจากระบบจัดเก็บข้อมูลของไซต์ และจากระบบไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงถูกเก็บไว้ในการสำรองข้อมูลใดๆ ที่นำมาจากระบบจัดเก็บข้อมูลของไซต์หรือระบบไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์

นอกจากนี้ เนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจให้ไว้และไม่อยู่ในขอบเขตของรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ของคุณ อาจยังคงอยู่ในไซต์แม้ว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบไปแล้วก็ตาม ตัวอย่างที่เป็นไปได้ ได้แก่ บทความและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนหน้าของเว็บไซต์ ความคิดเห็นที่คุณเพิ่มในบทความ และข้อความที่คุณโพสต์ในฟอรัม (หากมีอยู่บนไซต์) ชื่อผู้ใช้ของคุณอาจยังคงเชื่อมโยงกับรายการเหล่านี้เป็นการระบุแหล่งที่มา ชื่อผู้ใช้ของคุณ (รหัสผู้ใช้) และ/หรือที่อยู่อีเมลอาจเข้าสู่รายการบล็อกเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเว็บไซต์นี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ก่อนหน้านี้ผู้ใช้รายอื่นสามารถแสดงได้โดยการดูโปรไฟล์บัญชีของคุณจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ หากไซต์มีระบบส่งข้อความส่วนตัว ข้อความทั้งหมดที่เคยจัดเก็บไว้ในกล่องจดหมายข้อความส่วนตัวของคุณจะถูกลบออก อย่างไรก็ตาม การลบบัญชีของคุณไม่รวมถึงการลบข้อความจากคุณที่ได้รับจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรายอื่นของไซต์

คุณควรจำไว้ว่าการลบบัญชีผู้ใช้บนไซต์นี้จะไม่รวมถึงการลบข้อมูลที่ถือโดยผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการผ่านไซต์นี้

นอกจากนี้ การลบบัญชีของคุณบนไซต์นี้จะไม่รวมการลบข้อมูลที่อาจจัดเก็บไว้ในบันทึกเซิร์ฟเวอร์และบันทึกไซต์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมไซต์นี้ (ที่อยู่ IP เวลาและวันที่ หน้าที่เยี่ยมชม ฯลฯ) ขอบเขตและอายุการใช้งานของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบันทึกขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการไซต์และผู้ดำเนินการเซิร์ฟเวอร์

11.2. การปิดบัญชีและการลบโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์

เพื่อวัตถุประสงค์ของ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ นี้ คำว่า ‘การปิดบัญชี’ หมายถึงการขัดขวางการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณเพิ่มเติม คำว่า ‘การลบบัญชี’ หมายถึงการลบบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบจัดเก็บข้อมูลไซต์

บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจถูกปิดหากพบว่าการใช้งานไซต์นี้ฝ่าฝืน ‘ข้อกำหนดการใช้งาน’ ของผู้ให้บริการไซต์หรือแนวทางการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหากผู้ให้บริการไซต์เห็นว่าเป็นที่ต้องการในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ให้บริการไซต์ และ/หรือ คุณสมบัติ.

โดยปกติแล้วบัญชีที่ถูกปิดจะถูกลบ หากไม่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้บัญชีนั้นอย่างผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม โดยการใช้ไซต์นี้ คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการไซต์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจปิดบัญชีและการลบ โดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใด ๆ ต่อคุณ ชื่อผู้ใช้ (รหัสผู้ใช้) และ/หรือที่อยู่อีเมลอาจเข้าสู่รายการบล็อกเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเว็บไซต์นี้ในอนาคต

นอกจากนี้ คุณควรทราบว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจถูกบังคับตามกฎหมายไม่ให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือระดับชาติ หากสงสัยว่ามีการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

โปรดดู ‘ข้อกำหนดการใช้งาน’ ของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

– 12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ นี้เป็นครั้งคราว คุณควรได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ก. การโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์
ข. ข้อกำหนดในการอ่านและยอมรับ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ ใหม่ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบไซต์ได้
ค. ข้อความอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือผ่านระบบส่งข้อความส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา

อย่างไรก็ตาม การไม่โพสต์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ ของไซต์จะไม่ทำให้การใช้ข้อกำหนดใหม่ของ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ ของไซต์เป็นโมฆะแต่อย่างใด ซึ่งคุณควรอ่านซ้ำเป็นประจำ

– 13. สิทธิ์ / การลบล้างของคุณ

คุณอาจสั่งให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ การให้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้:

ก. หลักฐานการเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลของคุณ
ข. การจัดหาหลักฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวตนส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจุดประสงค์นี้ โดยปกติเราจะยอมรับสำเนาหนังสือเดินทางของคุณที่ได้รับการรับรองโดยทนายความ พร้อมด้วยสำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคต้นฉบับที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

เราอาจระงับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณร้องขอตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

คุณสามารถสั่งให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ตลอดเวลาผ่านทางส่วนการติดต่อของเว็บไซต์นี้

ในทางปฏิบัติ คุณมักจะตกลงอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือเราจะให้โอกาสคุณในการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

Javhee.com มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและนโยบายนี้ (นโยบายความเป็นส่วนตัว) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับ jav.guru (“เว็บไซต์”, “แพลตฟอร์ม”) และบริการที่เรามอบให้กับผู้ลงโฆษณาและผู้เผยแพร่ (“คุณ”, “ของคุณ” ฯลฯ) ดังนั้นเราจึงใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อปฏิบัติตามแนวทางอุตสาหกรรมทั้งหมด และจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนความเป็นส่วนตัวของเราต่อไป เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้นำเสนอนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือเพื่อให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ที่เราอาจรวบรวมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและบนเว็บไซต์ของบริษัทของเรา

– 14. ไม่มีการรับประกัน

‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ นี้ระบุถึงความตั้งใจในการเก็บรักษาข้อมูล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะพยายามดำเนินการตามความตั้งใจดังกล่าว แต่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับประกันการไม่เปิดเผยข้อมูลได้ อาจมีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่อาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ก็ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล